یاد آوری خرید

اگر شما تصمیم خرید این کتاب را گرفته اید اما اکنون به هر دلیل زمان مناسبی برای شما نیست !!! و نگران هستید که در نزدیک تایمی که می خواهید فراموش کنید از ابزار یاد آوری استفاده کنید.

البته می توانید از حالا روی کتاب کار کنید و آن را آماده کنید، حتی چاپ کنید و گوشه ایی مخفی کنید و در تایم مناسب هدیه کنید !!!

به هر حال اگر اکنون زمان مناسبی برای شما نیست ما به شما یاد آوری می کنیم

چه زمانی به شما یاد آوری کنیم ؟ یک هفته برای چاپ کتاب زمان بگذارید و یک هفته برای آماده سازی خودتان بر روی کتاب. ما هر تاریخی که شما وارد کنید برای شما ایمیل ارسال می کنیم.

اشکال! اطلاعات فرم را با دقت تکمیل کنید!
یاد آوری خرید