هزینه ساخت کتاب اختصاصی تمام رنگی

نقره ای

طلایی

  • تعداد صفحات 61 تا 80 صفحه
  • جلد سخت صحافی شده
  • ورق 80 گرم مرغوب
  • 175 هزار تومان

الماس

  • تعداد صفحات 81 تا 110 صفحه
  • جلد سخت صحافی شده
  • ورق 120 گرم گلاسه مرغوب
  • 235 هزار تومان